ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ Β. Ηρακλείου 23, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ +30 2310 239 061
Λογιστικά Φοροτεχνικά
Αρχική / Υπηρεσίες / Λογιστικά Φοροτεχνικά

Λογιστικά Φοροτεχνικά

Λογιστικά Φοροτεχνικά

Στο λογιστικό γραφείο "logistis" στη Θεσσαλονίκη εργαζόμαστε με σεβασμό τον πελάτη έχοντας ως στόχο μια άριστη αμφίδρομη συνεργασία που περιλαμβάνει συνεχή ενημέρωση, ακούγοντας τα προβλήματα και δίνοντας λύσεις για μια βιώσιμη φορολογικά επιχείρηση. Έχοντας ως αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών η οποία επιτυγχάνεται με την υποδειγματική οργάνωση του γραφείου τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισμό και σύγχρονες μεθόδους καταγραφής και διασφάλισης δεδομένων όσο και στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που αποτελεί την ραχοκοκαλιά του γραφείου.

Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με:

 • την ίδρυση και ανάπτυξη καθώς και τις προοπτικές που έχει η επιχείρησή σας
 • την χρηματοδότηση της επένδυσης σας είτε μέσω επενδυτικών προγραμμάτων είτε διαμέσου τραπεζών
 • φορολογικά, λογιστικά, φοροτεχνικά θέματα που σας αφορούν άμεσα για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων της τελευταίας στιγμής

Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις. Το Λογιστικό Γραφείο "logistis" κατασκεύασε δικό του λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιεί ως βοηθητικό ενημερωτικό εργαλείο, για την σωστή πληροφόρηση πριν την υποβολή αίτησης:

  • Εάν υπάγεται η επιχείρηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό
  • Με πoιον τρόπο επιτυχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα για μία συμφεόυσα προς την επιχείρηση ρύθμιση
  • Κατά προσέγγιση το ποσό της μηνιαίας δόσης
  • Το ποσό κουρέματος των προσαυξήσεων και προστίμων
  • Ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν την υποβολή της αίτησης για καλύτερα αποτελέσματα
  • Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, από τα οποία τα περισσότερα εκδίδονται από το λογιστικό γραφείο.

 

Τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης που αφορά την επιχείρησή σας

 • επίσκεψη μια φορά τον μήνα στον χώρο σας για την ανταλλαγή εγγράφων καθώς και για τυχόν απορίες και ερωτήσεις
 • οποιοδήποτε φορολογικό, λογιστικό έγγραφο με ένα τηλεφώνημα το έχετε στην διάθεσή σας
 • οτιδήποτε απαιτεί την παρουσία σας στις δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με την επιχείρησή σας, σας αντιπροσωπεύει το γραφείο

Διαρκής ενημέρωση με sms email για θέματα που αφορούν:

 • την πορεία της επιχείρησης και το λογιστικό αποτέλεσμα την δεδομένη στιγμή 
 • το ΦΠΑ και τις τρέχουσες οφειλές σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες
 • οποιαδήποτε αλλαγή νόμων και συμμόρφωσή σας με αυτούς
 • νέα επενδυτικά προγράμματα καθώς και επιδοτήσεις που σας αφορούν
 • την έκβαση και ολοκλήρωση μιας εργασίας που μας έχει ανατεθεί

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας

Ποιες πλαστικές σακούλες χρεώνονται με περιβαλλοντικό τέλος;

Ποιες πλαστικές σακούλες χρεώνονται με περιβαλλοντικό τέλος;

Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος <50 μm. Η χρέωση είναι 4 λεπτά συνολική αξία με ΦΠΑ. Εξαιρούνται οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες με πάχος <15μm που χρησιμοποιούνται μόνο για μεταφορά χύδην (χύμα) τροφίμων και προ ταμείου.

Ποια είναι η πρακτική χρέωσης των πλαστικών σακουλών με πάχος 50-70 μm;

Ποια είναι η πρακτική χρέωσης των πλαστικών σακουλών με πάχος 50-70 μm;

Για τις πλαστικές σακούλες με πάχος 50-70 μm δεν αποδίδεται κανένα περιβαλλοντικό τέλος σε κανένα δημόσιο φορέα και η τιμολόγησή τους εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε εταιρίας η οποία χρεώνει την πλαστική σακούλα και αποδίδει μόνο το ΦΠΑ.

Τι στοιχεία σήμανσης και σε ποιες σακούλες αναγράφονται αυτά τα στοιχεία;

Τι στοιχεία σήμανσης και σε ποιες σακούλες αναγράφονται αυτά τα στοιχεία;

Όλες οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ανεξαρτήτου πάχους, φέρουν σήμανση με στοιχεία: τόπος και ημερομηνία παραγωγής καθώς και τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ). Στις πλαστικές σακούλες με πάχος <70 μm αναγράφεται και ο σειριακός αριθμός. Τα αποθέματα των πλαστικών σακουλών που δεν έχουν σήμανση μπορούν να εξανληθούν μέχρι 10-6-2018.

Τι υποχρεώσεις έχουν οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών;

Τι υποχρεώσεις έχουν οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών;

Καλό θα είναι να επισκεφτούν τον ιστότοπο του ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης www.eoan.gr για καλύτερη ενημέρωσή τους καθώς και την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών.

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις - Πλήρης Ενημέρωση

Ποιες μισθώσεις αφορούν οι ρυθμίσεις για τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις;

Ποιες μισθώσεις αφορούν οι ρυθμίσεις για τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις;

Βάση του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 Βραχυχρόνιες Μισθώσεις νοούνται εκείνες που συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμμένη χρονική διάρκεια,  μικρότερη του έτους. Οι λοιπές μισθώσεις θεωρούνται ως κοινές αστικές μισθώσεις εκτός και αν συνοδεύονται από παρεπόμενες υπηρεσίες οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Φορολόγηση εισοδήματος ως εισόδημα ακίνητης περιουσίας ή ως εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας;

Φορολόγηση εισοδήματος ως εισόδημα ακίνητης περιουσίας ή ως εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας;

Νομικά Πρόσωπα: το εισόδημα που προκύπτει από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού (ανοιχτή αγορά για προσωρινή χρήση αγαθών - υπηρεσιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας) θεωρείται εισόδημα από ακίνητα και φορολογέιται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Φυσικά Πρόσωπα: το εισόδημα μπορεί να θεωρηθεί είτε ως εισόδημα από ακίνητα είτε ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για τα Φυσικά Πρόσωπα το τι συμφέρει είναι ζήτημα που χρήζει έρευνας και ανάλυσης ανάλογα με τις περιστάσεις. Τέτοια ανάλυση φυσικά το Λογιστικό Γραφείο | logistis μπορεί να σας την προσφέρει με ορθολογισμό σύνεση και υπομονή για την εύρεση χρυσής τομής λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις μελλοντικές επεκτάσεις.

Πλεονεκτήματα

 • Δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης σήματος από τον Ε.Ο.Τ.
 • Απαλλαγή από υποχρέωση τήρησης βιβλίων
 • Απαλλαγή από τέλη διαμονής κλπ τέλη
 • Φορολόγηση με την κλίμακα εισοδήματος ακίνητης περιουσίας
 • Δεν υπολογίζεται τέλος επιτηδεύματος
 • Δεν υπολογίζεται ΕΦΚΑ ( ΟΑΕΕ )
 • Δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου

Μειονεκτήματα

 • Μη έκπτωση φορολογικά των δαπανών επί του ακινήτου, πέρα του ποσοστού 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος
 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχών προς τους τουρίστες πέρα των κλινοσκεπασμάτων
 • Η φορολόγηση του εισοδήματος με βάση της κλίμακα ακινήτων είναι σημαντική από κάποιο εισόδημα και άνω
 • Απαγόρευση εκμίσθωσης ακινήτων άνω των δύο ανά ΑΦΜ
 • Οι εκμισθώσεις να μην υπερβαίνουν αθροιστικά τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Επιτρέπεται η υπέρβαση της διάρκειας εφόσον το συνολικό εισόδημα από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τα 12.000 ανά φορολογικό έτος

Οι Βραχυχρόνιες Μισθώσεις στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού απαλλάσονται από το ΦΠΑ βάσει της παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 2659/2000

Πότε χαρακτηρίζεται ως εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση;

Πότε χαρακτηρίζεται ως εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση;

Κατά πρώτο λόγο όταν κατά την  διάρκεια της μίσθωσης προσφέρονται πρόσθετες υπηρεσίες πέρα των κλινοσκεπασμάτων.

Δεν θεωρούνται πρόσθετες υπηρεσίες αυτές που είναι απαραίτητες προκειμένου ένα ακίνητο, στα πλαίσια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, να είναι λειτουργικό και δεν είναι ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών. Η απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων δεν θεωρείται ως πρόσθετη παροχή υπηρεσίας. Ομοίως, το γεγονός ότι στην αξία του μισθώματος περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές κοινής ωφέλειας, όπως το ηλ. ρεύμα, η ύδρευση, η τηλεφωνία, το ίντερνετ και οι κοινόχρηστες δαπάνες, που ως χρεώσεις επιβαρύνουν τον εκμισθωτή και στη συνέχεια μετακυλίονται στον μισθωτή, δεν αποτελεί πρόσθετη παροχή υπηρεσιών.

 

Διαχειριστής - Ποιος είναι και τι υποχρεώσεις έχει;

Διαχειριστής - Ποιος είναι και τι υποχρεώσεις έχει;

Διαχειριστής του ακινήτου στα πλαίσια της βραχυχρόνιας μίσθωσης βάση του άρθρου 111 ν. 4446/2016 ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα. Δύναται να είναι ο κύριος,  ο επικαρπωτής ή ο υπομισθωτής του ακινήτου. Επωμίζεται όλο το βάρος των δηλωτικών υποχρεώσεων που θέτει ο νόμος. Για κάθε ακίνητο ορίζεται ένας μόνο Διαχειριστής. δεν προβλέπεται η δυνατότητα διαχείρισης του ακινήτου από τρίτο έναντι αμοιβής ή προμήθειας.

 • Εγγράφει κάθε υπαγόμενο στον νόμο ακίνητο στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Εξαιρούνται οι Διαχειριστές που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 και της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013.
 • Υποβάλλει τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή και μίσθωση έως τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το Ακίνητο. Μπορεί να υποβληθεί και τροποποιητική δήλωση.
 • Καταχωρεί στο Μητρώο στοιχεία απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος ανά δικαιούχο εισοδήματος

Δικαιούχος Εισοδήματος - Ποιος είναι και τι υποχρεώσεις έχει;

Δικαιούχος Εισοδήματος - Ποιος είναι και τι υποχρεώσεις έχει;

Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους οντότητα που είναι υπόχρεοι σε φόρο εισοδήματος και κατά κανόνα είναι ο κύριος του ακινήτου ή ο υπομισθωτής. Σε κάθε περίπτωση είναι ο Διαχειριστής και οι λοιποί συνδικαιούχοι εισοδήματος που έχει εγγράψει.

Ο κύριος του Ακινήτου ή ο επικαρπωτής εφόσον αναθέτουν σε υπεκμισθωτή ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε άλλο υπεκμισθωτή τη διαχείριση Ακινήτου με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία καταχωρεί τα στοιχεία του Διαχειριστή. Η δήλωση αυτή προηγείται της εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος Διαχειριστής του Ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας Ακινήτου, όταν Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Νόμοι - ΠΟΛ - Εγκύκλιοι

Νόμοι - ΠΟΛ - Εγκύκλιοι

2859/2000 παρ 1 άρθρο 22 αφορά απαλλαγή από το ΦΠΑ των βραχυχρόνιων μισθώσεων

4172/2013 άρθρο 39Α

4276/2014 Τουριστικές Επιχειρήσεις - Τουριστικές Υποδομές - Άλλες μορφές τουρισμού 

1069/2015

4446/2016 άρθρο 111 αντικαταστάθηκε 4472/2017 άρθρο 84

1187/5-12-2017

Οδηγός Βραχυχρόνιων Μισθώσεων τύπου Airbnb

1059/27-3-2018

 

 

Το Λογιστικό Γραφείο "logistis" που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη παρέχει υπηρεσίες για λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα, άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και βιοτεχνιών, μισθοδοσίας και διαμεσολάβησης αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

NEWSLETTER

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε Λογιστικά και Φοροτεχνικά ζητήματα. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη | logistis

Βασιλέως Ηρακλείου 23, 1ος Όροφος, 54624, Θεσσαλονίκη

+30 2310 239 061

+30 6944 513 070

info@ilogistis.gr

www.logistis-adr.gr